Δημιουργία απαιτούμενων εντύπων για το Ν. 4583/2018 – IDD

Η υπηρεσία περιλαμβάνει αποκλειστικά το σχεδιασμό των εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης σύμφωνα με τον Ν.4583/2018.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Άμεσα θα σας καλέσουμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υπηρεσία και να συζητήσουμε αναφορικά με την δική σας επιχείρηση.

Κόστος υπηρεσίας: 

€350 συν ΦΠΑ

Περισσότερες Πληροφορίες

Η υπηρεσία  παρέχεται από την συμβουλευτική εταιρία Experto Crede Consultants, εταιρεία που εξειδικεύεται σε κανονιστικά θέματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Experto Crede Consultants (www.expertocrede.gr) συστάθηκε το 2019 από την κ. Μυρτώ Χαμπάκη η οποία προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την πρακτική εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού GDPR σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης.