Διαγνωστικός Έλεγχος για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (N.4583/2018 - IDD)

Διαγνωστικός Έλεγχος για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (N.4583/2018 – IDD)

Η υπηρεσία Διαγνωστικού  Ελέγχου για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (N.4583/2018 – IDD) περιλαμβάνει την διερεύνηση, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου των αποκλίσεων της επιχείρησης σας από την πλήρη συμμόρφωση στον Ν.4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Η υπηρεσία σας παρέχει ολοκληρωμένη και αναλυτική Έκθεση Αποκλίσεων, στην οποία αναφέρονται οι ελλείψεις της επιχείρησης σας αναφορικά με τη συμμόρφωση της στον Ν.4583/2018.

___

Το κόστος της υπηρεσίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Το shopinsurance.gr έχει εξασφαλίσει ειδικές προνομιακές τιμές για τους πελάτες του.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα ένας σύμβουλος της EXPERTO CREDE. Η οικονομική προσφορά αποστέλλεται στο email σας εντός 48 ωρών από τη στιγμή που έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Η υπηρεσία  παρέχεται από την συμβουλευτική εταιρία Experto Crede Consultants, εταιρεία που εξειδικεύεται σε κανονιστικά θέματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Experto Crede Consultants (www.expertocrede.gr) συστάθηκε το 2019 από την κ. Μυρτώ Χαμπάκη η οποία προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την πρακτική εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού GDPR σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης.