Υπηρεσία DPO για ασφαλιστικά γραφεία

Η υπηρεσία DPO για ασφαλιστικά γραφεία απευθύνεται σε ασφαλιστικά γραφεία μικρού/μεσαίου μεγέθους, καθώς και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις , οι οποίες κρίνουν απαραίτητη την λήψη συμβουλών αλλά και την υποστήριξη στον χειρισμό αιτημάτων πελατών που σχετίζονται με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR.

Η υπηρεσία DPO προσφέρεται από την εξειδικευμένη εταιρεία EXPERTO CREDE Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη σε μηνιαία βάση (ικανοποίηση αιτημάτων για άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένων, υποστήριξη εσωτερικών διαδικασιών για τα προσωπικά δεδομένα, αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης κλπ) με την μορφή του εξωπορισμού (Outsourcing).

___

Το κόστος της υπηρεσίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Το shopinsurance.gr έχει εξασφαλίσει ειδικές προνομιακές τιμές για τους πελάτες του.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα ένας σύμβουλος της EXPERTO CREDE. Η οικονομική προσφορά αποστέλλεται στο email σας εντός 48 ωρών από τη στιγμή που έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Η υπηρεσία «DPO για ασφαλιστικά γραφεία» παρέχεται από την συμβουλευτική εταιρία Experto Crede Consultants, εταιρεία που εξειδικεύεται σε κανονιστικά θέματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Experto Crede Consultants (www.expertocrede.gr) συστάθηκε το 2019 από την κα Μυρτώ Χαμπάκη, η οποία προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την πρακτική εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού GDPR σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης.

Προϋποθέσεις Υπηρεσίας

To εν λόγω πακέτο υπηρεσιών παρέχεται σε γραφεία με μέχρι 15 εισερχόμενα αιτήματα πελατών μηνιαίως και καλύπτει δύο ώρες ενασχόλησης των συμβούλων μας για επίλυση θεμάτων και αποριών αναφορικά με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR.